Geschiedenis van De Speelgezellen

Hoelang de speelgezellen exact bestaan, is een open vraag die stof biedt voor lange discussies.Volgens getuigenissen van reeds vele jaren overleden personen, Theo Van Elewijck, Willem De Leeuw en Louis Huygh, zou hun eerste toneelopvoering moeten gesitueerd worden in Koningslo rond 1933/1934. Dat zou best kunnen, want in 1964 werd het 30-jarig bestaan gevierd met een feest, opgeluisterd door het orkest van Freddy Sunder.

Feit is dat er geen enkel "geschrift" bestaat, omdat in die pionierstijd er spontaan en "onder vrienden" werd gehandeld. Volgens de overlevering, zoals dat heet, leefde er al vroeger iets op toneelgebied en wie beweert dat de speelgezellen ouder zijn dan 70 (dixit François Copman), kan best weleens gelijk hebben, als je er onofficiële en sporadische opvoeringen van enkele vrienden bijrekent.

Alles was zeer parochiaal gebonden: alle opvoeringen kaderden in een goed doel en de opbrengst ging steevast meteen naar de pastoor, die dan ook de enige sponsor van de vereniging was.Verdienstelijke personen waren toen Piet Van Elewijck, Jules De Cré en Pie Pigeon, latere schoonvader van Theo Baeck. Deze periode duurde met ups en downs tot einde van de jaren 40.

In het jaar 1950 kende de vereniging een nieuwe start. Pastoor Geens gaf in een vergadering in de sacristie van de parochie Koningslo de naam "de Kristen Speelgezellen" aan onze vereniging, die bij die gelegenheid een meer georganiseerde structuur aannam en stilaan overging van sporadische prestaties naar een vast ritme van voorstellingen, meestal rond Kerstmis. De vereniging beschikte slechts vanaf 1954 over een 'eigen" parochiezaal, want tot dan toe vonden de opvoeringen plaats in een lokaal waar later de bakkerij van Arnoldi kwam.

Er bestaat een archief uit deze periode, samengesteld uit programma's krantenknipsels, toneel boekjes, foto's, ontvangen uit verzamelingen van acteurs van toen, zoals Pierre Teirlinck, Jef Boels, Jules Rasschaert, e.a. Zo beschikt de vereniging over een lijstje van opvoering zoals: Freddy's Kerstfeest en Kerstvertelling (1959), Janus, de wonderdokter en Moppie als kindermeid (1961), Opstand in de kribbe (1961) en Peerken de sukkeleer (1963) om er maar een paar te noemen van de prestaties van Theo Baeck, Arnold Bollen, Jean Coenen, Bernard Cools, François Copman, Denis De Cré, René De Greef, Frans De Neef, Rik Desmedt, Raymond Longin, Pierre Teirlinck, Maar ook van de dames Mathilde Baumans, Lea Coenen, M-L Van Craenem, ... . Want inderdaad, Het duurde tot 1966 , vanaf het stuk "de filosoof van Haegem", vooraleer er na veel discussie en overredingskracht van pater Sus Dierickx bij pastoor Geens " gemengd mocht worden gespeeld. De laatste stukken uit die periode die in de zaal van Koningslo werden gespeeld waren "Huwelijksreis zonder man"(1973) en "de klokken van St Pierre".

Na een inactiviteit van een zestal jaren gingen de Kristen Speelgezellen opnieuw van start in 1980, onder impuls van de toenmalige voorzitter Jules Rasschaert, samen met Theo Baeck, Jef Boels, Arnold Bollen, Antoon Verbeke en August Van Overloop. Dit jaar mag werkelijk als de definitieve start van het verjongde toneelgezelschap worden genoemd, met als eerste stuk "Trouwen per TV". Nieuwe spelers voegden zich bij het gezelschap: Mia Rasschaert, Els en Mieke Van Belle, Daisy en Julien Verhellen.Zij konden rekenen op de ervaring van Theo Baeck (regie), Arnold Bollen (assistentie), Jules Rasschaert (teksthulp), August Van Overloop, Albert De Clercq en later Jef Bollen (decorbouw) en Antoon Verbeke (organisatie).

De vlam sloeg meteen in de pan. Het jaar nadien 1981 en de daaropvolgende jaren sloten zich nog meer enthousiaste en talentvolle spelers en medewerkers aan bij De Speelgezellen, veel te veel om op te noemen.

Ik citeer er maar enkelen : de dames Sieglind Baeyens, Magda Boels, Gerda De Cré (onze actuele voorzitster), Ann Herbosch, Hélène Jacobs, Mimi Paulussen , Leen Siddré, Silvie Van Esch, Hilde Turf en de heren Maurice Dumoulin, François Liekens, Jan Roggemans, Paul Uyttendaele, Geert Van Belle, Philippe Van Heesbeeck, Roland Van Rossem.

In de Jaren '97 - '98 werd de naam van De Kristen Speelgezellen veranderd in De Speelgezellen, onze actuele naam. In die periode werden we ook een VZW. De Speelgezellen verhuisden opnieuw van de zaal Het Voorhof naar zaal De Kring achter de kerk in Koningslo. De Speelgezellen konden steeds beroep doen op de uitstekende onmisbare teksthulp van Mariette Van Veer, de decorbouwer en speler Noël De Kuyssche, de hulp achter de schermen van Magda Van Overloop en zovele anderen ...

François Liekens was toen onze huisregisseur, Dirk Jacobs werd onze nieuwe decorbouwer met Françoise Leemans als onze toneelmeester. Er kwamen nieuwe spelers bij zoals Johan Sermeus, Hermine Susant, Lenn Verberckt, Fré Rodriguez, Birgit Turf, Didier De Vinck, Willy De Schuyter, Annick Meuris, Angelique Lahor, Bernard Luyckx, Kurt Turf, Jacqueline Copman, Kiki Célérier, Wout D’Hoog, Hilde Meylaers, Isabelle De Vos, Patrick Meurs, Sonja Turf, Jan Anciaux, Chris Missotten, Rani Mathues, Anne Perdaens en Toby Van Vaerenbergh. In het bobolavirus en de doe-het-zelf-neushoorn kregen kinderen ook de kans om eens te proeven van het theatergebeuren.

Na het overlijden van François Liekens werd Erik De Vis onze huisregisseur en nadien werd de fakkel overgenomen door Didier De Vinck met Marie De Muylder als trouwe assistente aan zijn zijde. Hilde Turf souffleert ons al enkel jaren door de voorstelling heen. An Huygh staat al enkele jaren paraat achter de schermen. Remco Hemeleers verzorgt klank en licht voor De Speelgezellen, terwijl Jean-Pierre de fotografie voor zijn rekening neemt.

Nogmaals, de lijst van namen is zo lang en wij verontschuldigen ons bij voorbaat bij de zovele verdienstelijke spelers en medewerkers, actuele en vroegere, die we niet hebben vermeld, maar die ermee voor hebben gezorgd dat De Speelgezellen een onmiskenbare uitstekende naam hebben op liefhebberstoneelgebied in het Vilvoordse.